AlstadAuto

Alstad Auto


Vi bygde i 2011 Byggetrinn 2 for Alstad Auto på Skjevikåsen.
Byggetrinnet er i størrelse på 1080m2.

Byggherrens kontaktperson: Geir Andreassen
NatOilwell

National Oilwell Norway – Renovering av produksjonshall


Vi renoverte i 2011 en del av produksjonshallen til National Oilwell Norway på Hjelset.
Bygget er en stålkonstruksjon kledd med Sandwich-elementer og lett-tak.

Byggherres kontaktperson: Gert Sindre Berg
frionordica

FrioNordica AS


Vi bygde de nye lokalene til FrioNordica AS i Malmefjorden i 2011.
Huset inneholder kontorlokaler, lagerhall, og produksjonshall og er samlet på ca: 1600kvm.

Byggherrens kontaktperson: Per Johansen
hustadbygg

Hustadbygg AS


Vi bygde i 2010/2011 garasjeanlegg for Hustadbygg AS på Skjevikåsen ved siden av Eurospar.
Garasjen er på 495kvm og har 9 plasser på 5m x 11m.

Byggherrens kontaktperson: Harald Hustad
eikremsvingen

Eikremsvingen 7


Eikremsvingen 7 er et kontorbygg på 2500m2 nylig ferdigstilt på Årø i Molde. Det ligger like over veien for flyplassen, rett ved reklameservice. Vi har også flyttet administrasjonen vår selv dit i 1. etasje 18.03.2011. Byggestart var i 1. Februar 2010 og er forventet ferdigstilt i Mars 2011.02.08

Byggherrens kontaktperson: Odd Kåre Amundsgård
fuglset terrasse

Bunnpris gourmet/Fuglset Terrasse


Bunnpris gourmet er med sine 2000m2 Norges største bunnpris butikk. Den ble ferdigstilt og åpnet 10.11.2010. Over butikken bygges det parkeringskjeller og 3 boligblokker med til sammen 36 leiligheter. Byggestart var november 2009, og skal ferdigstilles i mai 2011.02.08

Byggherrens kontaktperson: Dagfinn Storvik v/ Hammerø og Storvik

skjervikskole

Skjevik Barne og Ungdomsskole


Skjevik Barne og Ungdomsskole ble totalrenovert og ombygd i 2009/2010.

Byggherrens kontaktperson: Sissel Nerland / Rektor ved Skjevik Barne og Ungdomsskole
LagerhallKB

Lagerhall Kleive Betongbygg A/S


Vi har bygget oss ny lagerhall inne på vårt lager på Skjevikåsen ved hjelset.
Det er en hall med Betong og stålkonstruksjon kledd med sandwich elementer. Hallen er 30m x 20m.
Hallen ble ferdigstilt i 2009.

Kontaktperson: Odd Kåre Amundsgård
Tollero

Tollero Omsorgsboliger


Vi bygde i 2008-2009 omsorgsboliger for Molde Kommune på Kviltorp.

Byggherres Kontaktperson: Tor Jostein Furu (Hammerø & Storvik)

Årølia varme

Årølia Varmesentral


Årølia varmesentral tilhører Istad Kraft og et fjernvarmeanlegg.
Dette anlegget forsyner Oskar sylte, Brunvoll AS, Årø Lufthavn, Rivalbanen, og Årølia boligfelt.
Anlegget fyrer hovedsakelig med flis, men kan også fyre med gass.
Bygget ble oppført i 2008-2009.

Byggherrens kontaktperson: Istad kraft

Amfi Roseby

Amfi Roseby Nord


Vi bygde parkeringshus på 2 etasjer og et plan over med butikker på
nordsiden til Amfi Roseby i 2007.

Byggherres Kontaktperson: Vidar Kleppe (Hammerø & Storvik)
Midthaug

Brødr. Midthaug A/S


Vi har bygget produksjonshaller for midthaug i en årrekke,
og i 2006-2007 bygde vi ny produksjonshall m/kontor avd. til Brødr. Midthaug på Kleive.

Byggherres kontaktperson: Karsten Midthaug

NAF_sjøhusene

Naf Camp Molde A/S


Vi har bygd ut for Naf Camp Molde A/S siden 2006.
I 2009 bygde vi nye sjøhus, samt et ekspedisjonsbygg.

Byggherrens kontaktperson: Kåre Eide

KleiveSkole

Kleive Skole


Kleive Skole hadde byggestart i November 2004, og ble ferdigstilt i slutten oktober 2005.
Skolen har kleivehallen som gymsal, og flott uteområde, samt at det er tilknyttet barnehage i sørlige enden av bygget.

Byggherres kontaktperson: Svein Arild Istad v/ Molde Kommune
brunvoll

Brunvoll - Årø

Vi begynte å bygge for Brunvoll på Årø i 1980 med 1. byggetrinn.
Siden den gang har vi bygd på 5 byggetrinn til, til sammen 6 byggetrinn og nesten 18.000kvm.
Vi skal nå i gang med en ny utvidelse på ca 1600kvm.

Byggherrens kontaktperson: Terje Dyrseth
reklameservice_lite

Reklameservice - Årø

Byggeår 2004-2005

Nye produksjon- og kontorlokaler for Reklameservice AS, samt 3 selveierleiligheter, ble avsluttet i januar 2005. Byggeprosessen startet i Mars 2004 og ble utført i to trinn. Første trinn var produksjons- og kontorlokaler i 1. og 2. etg. Andre byggetrinn var 3 boenheter i 3. etg, samt tilhørende garasjeanlegg. Bygget ligger i Eikremsvingen, like bak Bohus sitt møbelsenter, og er elegant tilpasset terrenget. Bygget er plassert på en kote som gjør utsikten fra leilighetene i toppetasjen unik, med full utsikt over fjorden fra øst til vest. Det er brukt betongvegger mot terreng, bindingsverk over. Etasjeskillere og bæresystem i betong og stål, takkonstruksjon i tre. Overflatene er ubehandlet betong og hvite Steniplater i første byggetrinn - malt trepanel i andre. Grunnflate er ca. 450 m2 .

Byggherres kontaktperson: Harald Fredly
veksthuset_lite

Veksthuset

Byggeår 2003-2004

Nybygg for Helse Nordmøre og Romsdal HF til bruk som behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere. Bygget på totalt 1400 m2 er innredet til 20 behandlingsplasser, foruten rom for 4 familieenheter. Bygget er oppført i betong, stål , leca og treverk. Liggende trekledning, vindu/glass og pusset leca utgjør de synlige fasade materialene foruten takflate. Bygger er plassert i parkområdet til gamle "Glomstua" og utomhusområdet er derfor påkostet ved bruk av natursteinsmurer, hellelagte plasser, granitt og beplanting.

Byggherres kontaktperson: Prosjektleder Jarle Reiten
MyraLite

Myrabakken 1

Byggeår 2002-2003

Kontor og forretningsbygg for utleie oppført for Sylte Eiendom AS. Sentralt beliggende bygård på totalt 1000 m² fordelt på 5 plan. Bygg oppført med bærende yttervegger i betong og plasstøpte etterspente dekker. Yttervegger pusset med farget mørtel, innvendig påforet og isolert. Tilkomst med heis for alle plan. Vinduer med varmedempende glass. Individuell styring av varme og ventilasjon med kjøling på alle rom.

Dette bygget fikk også byggeskikk prisen 2003

Byggherres kontaktperson: Steinar Sylte

skåla

Skåla Helse- og Omsorgssenter

Byggeår 2002-2003

Helse- og Omsorgssenter for Molde Kommune bestående av sjukeheim på totalt 1800 m² fordelt på to plan, og frittliggende omsorgsboliger på totalt 500 m², fordelt på i alt 8 leiligheter, alle på ett plan. Dekker og bæresystem i betong og stål, yttervegger og takkonstruksjoner i tre. Sjukeheim inneholder 16 beboerrom, og i tillegg inneholder den dagsenter og helsesenter med legekontor, helsestasjon og fysioterapi. I tillegg er det utført utomhusanlegg med veier, plasser og grøntanlegg.

Byggherres kontaktperson: Bygge- og vedlikeholdssjef Arnold Askeland

fjordstuene

Molde Fjordstuer

Byggeår 2001-2002 og 2007-2008

Bygg for restaurant, pub, konferanse og overnatting på til sammen for de to byggene 3600 m² oppført for Molde Fjordstuer AS i Julsundveien 6 i Molde. Byens største uterestaurant på 250 m² som ligger sydvendt på kaiplan. Inneholder også servicefunksjon for Molde Gjestehavn. Bygg oppført med bærende stål og betong. Tak og yttervegger utført i treverk. Heis er installert i bygget.

Bygget er utført i sammarbeid med Røberg bygg AS

Byggherres kontaktperson: Ragnar Heggdal
MOBO kreklingbakken 2

MOBO Kreklingbakken


Kreklingbakken er et prosjekt vi hadde for MOBO i Molde på 24 rekkehus med leiligheter.
Bygget ble oppført i 2001-2002.

Byggherres kontaktperson: MOBO i Molde.

StadionNy

Molde Nye Stadion / Aker Stadion

Byggeår 1997-1998

Fotballstadion for byggherre Røkke & Gjelsten, med totalt bebygd areal på 17250 m². Dekker og bæresystem i betong og stål og med yttervegg i tre, stein, glass og aluminium. Anlegget inneholder lokaliteter i tilknytning til selve fotballstadion som garderober, publikumslokaler og presserom, samt restaurant, kafeteria og næringslokaler. I tillegg er det utført et omfattende utomhusanlegg med veier, natursteinsmurer og grøntanlegg.

Byggherres kontaktperson: Byggherreombud Dagfinn Storvik